Struktur för ett inlägg

Struktur för ett inlägg

En målsättning är alltid bra. Men om jag bara fokuserar på slutresultatet, det önskvärda framtida läget, så är risken stor att jag får svårt med aktiviteter som krävs för att nå målet. Därför ska vi fokusera på att styra aktiviteterna och sätta mål på det som skapar...