Struktur för ett inlägg

Konsulter på Konsultkedjan

Kontakt: Daniel Snygg

Har ni frågor om uppdraget så finns jag här för dig. Ring mig på 079- 357 67 89 eller skicka ett mail till daniel.snygg@gmail.com.

mars 10, 2023

En målsättning är alltid bra. Men om jag bara fokuserar på slutresultatet, det önskvärda framtida läget, så är risken stor att jag får svårt med aktiviteter som krävs för att nå målet. Därför ska vi fokusera på att styra aktiviteterna och sätta mål på det som skapar vårt resultat. Ett ekonomiskt resultat är en effekt av att vi gör saker på ett visst sätt. Vad driver då vårt ekonomiska resultat?

Tydlig målformulering

Brist på tydliga mål är många gånger orsaken till att man misslyckas med sin företagsstrategi. För att skapa tydlighet kan man använda sig av SMART-modellen när man formulerar sina mål (men det finns självklart andra metoder). Uppfyller era mål dessa kriterier?

Tydlig målformulering

Brist på tydliga mål är många gånger orsaken till att man misslyckas med sin företagsstrategi. För att skapa tydlighet kan man använda sig av SMART-modellen när man formulerar sina mål (men det finns självklart andra metoder). Uppfyller era mål dessa kriterier?

Tydlig målformulering

Brist på tydliga mål är många gånger orsaken till att man misslyckas med sin företagsstrategi. För att skapa tydlighet kan man använda sig av SMART-modellen när man formulerar sina mål (men det finns självklart andra metoder). Uppfyller era mål dessa kriterier?