Om Konsultkedjan

Vi har Sveriges mest motiverade konsulter, tack vare vårt dynamiska upplägg kring anställning och partnerskap i vår community,  Där utvecklas idéer kring tekniska produkter och tjänster som vi sedan förverkligar och framför allt delar kunskap med varandra så att alla kan växa.

Våra konsulters drivkrafter skapas genom vårt koncept självledarskap 360 som syftar till att hitta sin egen inre drivkraft istället för att bara vara beroende av yttre stimuli för att bli optimalt motiverad. 

 

Vi hjälper Sveriges näringsliv med kompetens

Konsultkedjans styrka ligger i att hitta kompetens i vårt nätverk som ger lösningar till våra kunder.

Vi jobbar inom flera kompetensområden, här är några exempel: Produktutveckling , Digitala lösningar, Produktionsutveckling och Management.

Konsultkedjan hitta kompetens

Branscher

Konsultkedjan jobbar i branscher som:

Life Science

Medicintekniska produkter, livsmedel – Vi är med och utvecklar lösningar inom life science därför att vi vill med hjälp av teknik skapa ett bättre liv för de som är sjuka och vi vill bidra till bra och säkra livsmedel.

Energi

Förnyelsebar energiproduktion- En av vår tids största utmaningar och avgörande för klimatomställningen. Där vi vill vara med och bidra med tekniska lösningar för en trygg och säker energiframställning.

Industri

Produkter och utrustningar- Där vi vill vara med och ta fram nya hållbara och digitaliserade produkter, tjänster och produktionslösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och ett hållbart samhälle.

Konsultkedjan hitta kompetens

Kontakta oss